Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |

AntiochEn

19.08.2019 12:29

[url=http://remmont.com/category/car/]who buys used cars
[/url]
College in champaign il Video
About Champaign - City of ChampaignCity of Champaign College in champaign il About Champaign Enjoy Our Micro-Urban City Featuring an extensive park system, a world-class library, urban shopping choices and a variety of living accommodations, Champaign offers urban perks with smaller city comforts. Whether you’re a resident, visitor, or just curious, you’ll soon discover Champaign is the perfect place to live, work, and play. Community Resources A very diverse work environment—health care, office and banking, University of Illinois, Parkland College, light manufacturing, retail, government and social services—offers many employment opportunities and career advancement options. High technology and research jobs are ...
The post [url=http://apartment.remmont.com/college-in-champaign-il-video/]College in champaign il Video[/url] appeared first on [url=http://apartment.remmont.com] Apartment[/url] .
[url=http://remmont.com/]federal deficit clock
[/url]

barmkgedon

19.08.2019 14:26

íîâîñòè
êîäèðîâàòü îò àëêîãîëèçìà íà äîìó
íîâîñòè
íîâîñòè
êàê ïðàâèëüíî ðàçâåñòè ñïèðò ÷òîáû ïîëó÷èëàñü âîäêà
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
ïîëüçà è âðåä àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ
íîâîñòè
íîâîñòè
Ìåòîäîí â Êûøòûìå
íîâîñòè
íîâîñòè
Àôðîäèçèàê äëÿ æåíùèíû
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè

pavingcic

19.08.2019 14:40


[url=http://sip5.ru]бордюры[/url] - подробнее на сайте [url=http://sip5.ru]sip5.ru[/url]

Michaelgub

19.08.2019 15:06

penury a websitte? [url=https://free-website-builder.xyz]best free website builder[/url], [url=https://best-invoice-factoring-companies.com]factoring company[/url],[url=https://buy-fortnite-accounts.cheap]cheap fortnite accounts to buy[/url]

Vernonedige

19.08.2019 15:25

Make Money when Customers Save Money!!!
No limit on your earnings

Learn About Business Opportunities
Be The First Before Official Opening


http://linlit.com

RonaldTut

19.08.2019 16:09

Конференция актуальные вопросы в Стерлитамаке

[url=https://aeterna-ufa.ru]Юридические журналы опубликовать статью в Ростове на Дону[/url]

medbrutt

19.08.2019 16:41


[url=http://averena.ru]купить медкнижку без осмотра[/url] - подробнее на нашем сайте [url=https://averena.ru]averena.ru[/url]
Личная [url=https://averena.ru]медицинская книжка[/url] ([url=https://averena.ru]санитарная книжка[/url]) - официальный документ строгой отчетности. В санитарной книжке отражаются все данные о результатах периодических осмотров, сдачи анализов и прививках, наличия инфекционных заболеваний, а также о прохождении курсов по гигиеническому воспитанию и аттестации.

barmkgedon

19.08.2019 17:11

íîâîñòè
õðàíåíèå ýêñòàçè
íîâîñòè
íîâîñòè
ôåíîáàðáèòàë ê êàêîìó ñïèñêó îòíîñèòñÿ
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Àðõàíãåëüñê
íîâîñòè
íîâîñòè
ýêñïðåññ òåñò íà çïïï â àïòåêå
íîâîñòè
íîâîñòè
Êóïèòü Ìàðêè â Êëèìîâñê
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè

RogerBus

19.08.2019 19:34

Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health site in case you want to look healthier with a help of general health products. [url=https://5ec.inforx.site/fr/misoprostol-sans-ordonnance-czech-39646.html]https://5ec.inforx.site/fr/misoprostol-sans-ordonnance-czech-39646.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health site in case you want to feel better with a help of general health products. [url=https://p9o.inforx.site/da/misoprostol-uden-recept-eklera-73089.html]https://p9o.inforx.site/da/misoprostol-uden-recept-eklera-73089.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Visit our health portal in case you want to to feel healthier with a help of generic supplements. [url=https://7lw4.inforx.site/it/acquistare-cytotec-senza-ricetta-in-farmacia-50309.html]https://7lw4.inforx.site/it/acquistare-cytotec-senza-ricetta-in-farmacia-50309.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription products. Look at our health website in case you want to feel better with a help health products. [url=https://7a2v.inforx.site/fr/cytotec-prix-voiture-occasion-88245.html]https://7a2v.inforx.site/fr/cytotec-prix-voiture-occasion-88245.html[/url] Our company provides herbal pills. Visit our health contributing website in case you want to improve your health. https://ts7.inforx.site/de/cytotec-guenstig-einkaufen-50317.html Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health website in case you want to feel better with a help general health products. [url=https://7a.inforx.site/en/best-price-on-cytotec-in-usa-62723.html]https://7a.inforx.site/en/best-price-on-cytotec-in-usa-62723.html[/url]
Our company provides herbal general health products. Look at our health contributing site in case you want to feel healthier. [url=https://3c.inforx.site/da/ordre-misoprostol-szechuan-3964.html]https://3c.inforx.site/da/ordre-misoprostol-szechuan-3964.html[/url] Our company offers herb-based weight loss products. Visit our health contributing site in case you want to feel healthier. [url=https://c2z.inforx.site/it/acquista-cytotec-generico-senza-dogana-20440.html]https://c2z.inforx.site/it/acquista-cytotec-generico-senza-dogana-20440.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health portal in case you want to look healthier with a help of general health products. [url=https://q1y2.inforx.site/fi/osta-misoprostol-dds-discounts-24051.html]https://q1y2.inforx.site/fi/osta-misoprostol-dds-discounts-24051.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Look at our health portal in case you want to feel better with a help of health products. https://4h.inforx.site/fr/misoprostol-prix-xqisit-4828.html Our company provides supreme quality healthcare products. Take a look at our health contributing website in case you want to improve your health.

Grahamenefe

19.08.2019 20:11

Конференции для публикации статьи студенту в Перми

[url=https://aeterna-ufa.ru]Конференция актуальные вопросы науки в Оренбурге[/url]

RobertNaw

19.08.2019 20:20

Организация и проведение научных конференций Стерлитамак

[url=https://efir-msk.ru]Актуальные конференции в Казани[/url]

barmkgedon

19.08.2019 22:39

íîâîñòè
Çàêëàäêè øèøêè â Åéñêå
íîâîñòè
íîâîñòè
÷òî òàêîå íàðêîòèêè ñîëü
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Êóïèòü Øèøêè àê47 â Áóä¸ííîâñê
íîâîñòè
íîâîñòè
ìàðèõóàíà àìíåçèÿ
íîâîñòè
íîâîñòè
Ýêñòàçè â Çëûíêå
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè

Allengypor

20.08.2019 01:15

MAS Lashes 16 lines pre-made hair dryer for adding volume 3d / 4d / 5d / 6d eyelashes Russian volume and extension of eyelashes pre-made eyelashes extension of artificial mink.

[url=https://t.co/XRZ2EexZea]US $ 2.59 - 3.24[/url]

High quality eyelashes, soft, silky and glossy

Eye makeup remover can be removed.

Easy to use and comfortable to wear!

We will reply your message within 24 business hours.

If you have not received the goods 45 days, please contact us and we will arrange a return or resend.

We greatly appreciate your positive feedback.

Please do not leave negative or neutral feedback without any contact.

Style: Ready-made hair dryer for adding volume 3d 4D 5D 6D eyelashes;

Size: 16 lines in one package, 1 tray in a batch;

Material: The best PBT is imported from South Korea;

Curl: s / d; Thickness: 0.07 / 0.10 / 0.15 mm

Length: 8/9/10/11/12/13/14 / 15mm16mm / Mixed Length;

Mixed Part Length: 8 * 2, 9 * 2, 10 * 3, 11 * 3, 12 * 3, 13 * 1, 14 * 1.15 * 1

3D 16 * 20 fans 320 fans

4D 16 * 10 fans 240 fans

5D 16 * 10 fans 160 fans

6D 16 * 10 fans 160 fans

Pre-made styles are the latest advanced development in the field of eyelash technology. Our pre-made hair dryer for adding volume to 3d 4d 5d 6d eyelashes will give your customers luxuriously full, Feathered-soft, fluffy and Glamorous, but natural sets of eyelashes without damaging their natural eyelashes!

Choose and buy: http://bit.ly/eyelashesd

barmkgedon

20.08.2019 01:26

íîâîñòè
Ãàøèø â Ãàò÷èíå
íîâîñòè
íîâîñòè
Øàõóíüÿ êóïèòü ãàøèø
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
ëåãêèå ÷åðåç ãîä êóðåíèÿ
íîâîñòè
íîâîñòè
ßíäåêñ äåíüãè òàðèôû
íîâîñòè
íîâîñòè
áåçàëêîãîëüíîå ïèâî ñ ïîõìåëüÿ
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè

henriettahq16

20.08.2019 01:50

Daily updated super sexy photo galleries
http://ass.porn.allproblog.com/?maggie

cammy porn free black mom porn old vs young gay porn videos chav slag porn young euro porn

barmkgedon

20.08.2019 04:10

íîâîñòè
Çàêëàäêè ãåðîèí â Êëèíå
íîâîñòè
íîâîñòè
Ëèðèêà â Äåäîâñêå
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
ïîñëå àëêîãîëÿ áîëÿò íîãè
íîâîñòè
íîâîñòè
ñîëü äëÿ âàíí íàðêîòèê
íîâîñòè
íîâîñòè
ýêñòàçè êóïèòü â áðÿíñêå
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè

Williamkic

20.08.2019 05:51

[url=http://onlinepharmacyif.com/]adipex online[/url] online pharmacies in the uk what is a good online pharmacy/#canadian pharm 365 review

barmkgedon

20.08.2019 06:59

íîâîñòè
Òðàìàë ïî ðåöåïòó
íîâîñòè
íîâîñòè
êàê îïðåäåëèòü ÷òî ðåáåíîê óïîòðåáëÿåò íàðêîòèêè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Êðèñòàëëû êàê óïîòðåáëÿòü
íîâîñòè
íîâîñòè
èíäèéñêèå ñïåöèè íà ñóõàðåâêå
íîâîñòè
íîâîñòè
Êàê ïåðåñòàòü êóðèòü ïëþøêè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè

josefinaef1

20.08.2019 07:26

Hot new pictures each day
http://thailadyboytube.japanesnewporn.fetlifeblog.com/?robin

matt cole porn porn film fashionistas bailey porn free pokemon anime porn bigamist porn

Nancyspire

20.08.2019 07:36

Hello.
You can call me Puss.
Looking for a man to meet. I will come to your area or meet me. I live in the next doorway.
Facebook account

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz