Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod.

Jak na to: Po instalaci IE8, nefunguje plocha apod. – Chybová hláška „Ordinální číslo 423 nebylo nalezeno v dynamicky propojované knihovně urlmon.dll“

OS: Windows XP

Důvod: Instalace více aktualizací včetně IE8.

 

Řešení předběžné:

Instalujte IE8 samostatně bez dalších aktualizací :-)

 

Řešení následné:

Přes správce úloh spusťte aplikaci „appwiz.cpl“, odinstalujte IE8 a restartujte. Po restartu samostatně provést aktualizaci na IE8 (ideálně předtím provést všechny ostatní aktualizace).

 

P.S.: appwiz.cpl se dá použít kdykoliv pro rychlé spuštění správce nainstalovaných programů :-)


Komentáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |

Marcothato

05.08.2019 15:51

[url=https://luck999.net]카지노사이트[/url]
[url=http://bacara999.com]바카라사이트[/url]

Ofismebcic

05.08.2019 16:02

Офиская мебель на заказ Нижний Новгород - [url=http://xn----7sbdpbozehhab4b2b7itb.xn--p1ai]офиснаямебель-нн.рф[/url]

[url=http://xn----7sbdpbozehhab4b2b7itb.xn--p1ai] тумбы бу[/url]

Roomcic

05.08.2019 17:02

Стенки на заказ в Нижнем Новгороде - [url=http://xn--90aeccbuhmbetakd5bq8n6b.xn--p1ai]мебельдлягостинной.рф[/url]

[url=http://xn--90aeccbuhmbetakd5bq8n6b.xn--p1ai]мебель в Нижнем Новгороде[/url]

Alexeycat

05.08.2019 17:15

Вашему вниманию предлагается платформа для оказания фриланс услуг - Kwork.За смешные деньги можно заказать услугу из любой интернет-деятельности и не только.
https://www.youtube.com/watch?v=-kn1Iae27gk&t=24s

Millioner

05.08.2019 17:54

Please click on Google AdSense ads:
My site https://rainbow-news.ru/
You click me and I click you

CurtisBab

05.08.2019 18:06

CAB 토토 사이트 홍보를 해 왔던 총판입니다.
작년12월부터 총판 수익금 526만원을 못받아서
이렇게 먹튀 사이트에 글을 올리게 됐습니다,
홍보를 꾸준히 해 오다가 홍보 방법이 막혀서 사전에 CAB운영진의 양해를 구해서
7-8개월동안 홍보방법을 찾기위해 홍보를 못했습니다,
그러다 올해 5월부터 홍보방법을 찾아서 홍보를 하다가
도메인이 유해 사이트로 떠서 새로운 도메인 셋팅을 해 달라고 부탁드렸더니
충분히 기다릴만큼 기다렸다고 도메인 셋팅을 안해주더군요,,
홍보 준비하는 기간동안에 수익금은 500만원이 넘어 있었고,나는 정산금보다
홍보를 계속하고 싶었는데,
갑자기 도메인 셋팅을 안해준다고 하니,,,황당하더군요
그래서 도메인 셋팅 안 해 줄거면 정산금을 정산해 달라고 햇더니
"6개월반이나 기다려 아무성과가 없어서 정산금을 못주겟다네요,,
그래도 5월에는 많지는 않지만 10여명정도 가입이 있었고,이제 어느정도 효과를 볼려고
하는데
정산금 주기 싫어서 같이 일을 못하겟다고 하니,,,이게 먹튀가 아니고 뭔가요?
내가 이렇게 글을 올리는것도 사전에 CAB운영진에 미리 얘기를 드렸고,마음대로 하라고 하면서
관리자 비번과 텔레그램까지 차단했고,CAB 사이트에 자세히 알아보니,일반 유저 먹튀도 여러건 발견되어
이대로 나두면 안되겠다는 생각이 들어 이렇게 글을 올립니다.
일단 저와 제가 아는 동생이 CAB에서 놀았던 입금 계좌를 경찰에 아는분한테 제출을 할겁니다.
지금 CAB을 이용하고 계신분이나 이용하실분들은 나중에 통장 계좌가 노출되어 경찰 조사를 받는일이
없도록 CAB토토사이트 이용을 자제해 주시기 바랍니다,
그리고 CAB토토 사이트도 상황이 복잡해지면 일반유저 먹튀도 예상되니까,
가능하면 다른 사이트 이용을 부탁드립니다!!

MichaelVap

05.08.2019 18:10

[url=http://ritualnyagent.flyland.ru/]Ритуальные услуги[/url]

MartyCheld

05.08.2019 18:14

【後宮情色網】提供最新無碼有碼A片,其中包含各類無碼有碼DVD http://www.av-50.com/

laboferte

05.08.2019 20:24

Новосибирская обл. кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Италия Латина кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Златоуст кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Albania кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Респ. Сев. Осетия-Алания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Бахрейн кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Ecuador кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Ангарск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Madrid кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Ìàðêè Êåìèí
Ярославская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Беларусь Орша кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Танзания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Белград кокаин, амфетамин, брошка или шишка
ОАЕ Аджман кокаин, амфетамин, брошка или шишка
ÑêÑìîëåâè÷è
Лодзь кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Çàêëàäêè ãàøèø â Õåðñîí
Êóïèòü íàðêîòèê â Íàõîä (Nachod)
Êóïèòü Àìôåòàìèí â Çâåíèãîâî

Kuhnicic

05.08.2019 20:44

Кухни на заказ Нижний Новгород - [url=http://kuhni-nn.ru]kuhni-nn.ru[/url]

[url=http://kuhni-nn.ru] кухонные гарнитуры оптом[/url]

Michaelswown

05.08.2019 21:36

[url=https://hydraonion-2019.com]http hydraruzxpnew4af onion[/url] - гидра hydra, гидра браузер

charityue11

05.08.2019 22:39

Hot photo galleries blogs and pictures
http://pornonhtc.uniformporncli.instakink.com/?alejandra

crossdresser porn video black amatur porn porn viruses for mac porn star 70 transvestite crossdresser transexual porn

laboferte

05.08.2019 23:32

Валенсия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Костромская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Ачинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Дублин кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Дзержинск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Воронеж кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Москва Гагаринский ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Estonia кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Омская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Çàêëàäêè Øèøêè â Äèêëè
Москва Можайский ЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Iceland кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Владимирская область кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Jordan кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Беларусь Гомель кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Êóïèòü çàêëàäêè Ãàøèø â Âîëüñê
Новочебоксарск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
ëñä Íåâèííîìûññê
çàêëàäêè Ìóðîì
Êóïèòü çàêëàäêè Êîêàèí â Àçíàêàåâî

Walterbop

05.08.2019 23:59

hOur company provides a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health site in case you want to to improve your health with a help health products. [url=https://2a.cbdeurobest.com/nl/bestelling-zithromax-gratis-78174.html]https://2a.cbdeurobest.com/nl/bestelling-zithromax-gratis-78174.html[/url] Our company provides a wide variety of health and related products. Take a look at our health contributing website in case you want to strengthen your health. [url=https://l6b2.cbdeurobest.com/es/donde-puedo-comprar-doxycycline-de-confianza-93029.html]https://l6b2.cbdeurobest.com/es/donde-puedo-comprar-doxycycline-de-confianza-93029.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription drugs. Look at our health site in case you want to strengthen your health with a help of health products. [url=https://c2m.cbdeurobest.com/da/viagra-uden-recept-sladoled-91876.html]https://c2m.cbdeurobest.com/da/viagra-uden-recept-sladoled-91876.html[/url] Our site offers a wide variety of non prescription drugs. Take a look at our health site in case you want to feel better with a help of general health products. [url=https://8i.cbdeurobest.com/de/welche-hydrochlorothiazide-kaufen-20365.html]https://8i.cbdeurobest.com/de/welche-hydrochlorothiazide-kaufen-20365.html[/url] Our company provides a wide variety of non prescription products. Visit our health portal in case you want to look better with a help of generic supplements. https://8u.cbdeurobest.com/no/salg-propranolol-and-nitrates-16347.html Our company offers herbal healthcare products. Visit our health contributing portal in case you want to feel healthier. [url=https://89iv.cbdeurobest.com/de/free-samples-of-fildena-online-93531.html]https://89iv.cbdeurobest.com/de/free-samples-of-fildena-online-93531.html[/url]
Our company provides a wide variety of healthcare products. Look at our health contributing website in case you want to feel better. [url=https://r6.cbdeurobest.com/de/buy-zovirax-gold-online-95575.html]https://r6.cbdeurobest.com/de/buy-zovirax-gold-online-95575.html[/url] Our company provides safe non prescription products. Look at our health contributing portal in case you want to look healthier. [url=https://2a.cbdeurobest.com/sv/zithromax-priser-sl-kort-53534.html]https://2a.cbdeurobest.com/sv/zithromax-priser-sl-kort-53534.html[/url] Our company offers a wide variety of non prescription products. Take a look at our health portal in case you want to strengthen your health with a help health products. [url=https://o5.cbdeurobest.com/en/buy-cheap-fildena-online-mastercard-8277.html]https://o5.cbdeurobest.com/en/buy-cheap-fildena-online-mastercard-8277.html[/url] Our company offers a wide variety of general health products. Look at our health contributing site in case you want to look better. https://e5m.cbdeurobest.com/en/levitra-cheap-online-pharmacy-91966.html Our company offers a wide variety of non prescription drugs. Look at our health portal in case you want to look better with a help general health products.

Иван

06.08.2019 00:31

Все в порядке?

Александр

06.08.2019 00:42

заказ

heatherkl11

06.08.2019 01:43

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://gaybestporn.moesexy.com/?annabella

cum in anal porn tube tabatha cash free porn homewmade sleeping porn be my mommy porn sex slovaklia porn photo

mayvt16

06.08.2019 01:59

Daily updated super sexy photo galleries
http://celebpornhub.adablog69.com/?keila

young inses 3d porn hustler porn torrents jessica jet set man pays prositute vidoe porn japanese reality exercise porn russian hardcore porn

laboferte

06.08.2019 02:49

Новосибирск Заельцовский кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Италия Реджо-ди-Калабрия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Респ. Сев. Осетия-Алания кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Туркмения Ёлётен кокаин, амфетамин, брошка или шишка
ОАЕ Абу-Даби кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Москва Печатники ЮВАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Monaco кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Кострома кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Курск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Ìàðêè â ßõðîìå
Волгодонск кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Stockholm кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Москва Котловка ЮЗАО кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Италия Парма кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Норвегия кокаин, амфетамин, брошка или шишка
øèøêè Ïåòðîïàâëîâñê-
Peru кокаин, амфетамин, брошка или шишка
Ðåàãåíò â Áàëàøîâå
Ìåòàäîí Êîðîëåâ
Çàêëàäêè êîêàèí â Ïåðåâîçå

WandaBeise

06.08.2019 03:00

play casino games online
[url=http://onlinelistcasino24.com/]slot online[/url]
casino online
casinos online
[url=http://onlinelistcasino24.com/]casino slots[/url]
online casino real money
online casino slots

Jméno:
E-mail:
Komentář:
« Zpět na seznam článků

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz