Revize

Cílem revizí je především zabezpečit, že revidované zařízení není nebezpečné provozovat a splňuje všechny bezpečnostní požadavky.

Především podnikatelům a firmám vyplývá ze zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce (zejména Část druhá: Pracovní poměr, Hlava pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) povinnost provádět revize. Pokud se této povinnosti vyhýbají, hrozí jim pokuta až do výše 2 000 000 Kč za nedodržování zákona č. 251/2005 Sb., O inspekci práce (zejména §30 a §33).

Dále jsou revize vyžadovány při kolaudacích, certifikacích ISO, při řešení škodných událostí s pojišťovnami atd.

Naše společnost vykonává:

  • revize elektro v sítích do 1 000V bez nebezpečí výbuchu
  • revize hromosvodů
  • revize plynových zařízení

 

 

PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz