Revize elektrospotřebičů

Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2

  • Cílem revize dle této normy je především zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem nebo požárem způsobeným vadným spotřebičem.

  • Zaměstnavateli vyplývá povinnost zajistit revize elektrických spotřebičů ze zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce (zejména Část druhá: Pracovní poměr, Hlava pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

  • Revize elektrických spotřebičů jsou jedním z dokumentů, které jsou požadovány při kontrole prováděné Státním nebo Oblastním úřadem inspekce práce. Při nepředložení těchto dokumentů hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Kč za nedodržování zákona č. 251/2005 Sb., O inspekci práce (zejména §30 a §33).

  • Revize elektrických spotřebičů jsou jednou ze základních podmínek při certifikaci ISO.

  • V případě škodné události může být pojišťovnou požadováno potvrzení o splnění všech zákonných podmínek, při jejich nedodržení je výrazně kráceno pojistné plnění.

  • Revize elektrických spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel).


Lhůty mezi revizemi a klasifikace spotřebičů

Skupina elektrických spotřebičů

Revize spotřebičů držených v ruce

Revize přenosných spotřebičů

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich používání

B

Třídy I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

Třídy II a III

1x za 6 měsíců

C

Třídy I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

Třídy II a III

1x za 12 měsíců

D

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

E

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru

C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty pravidelných revizí mohou být na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.PELIT servis, s.r.o. | Oplany 77, 281 63 Kostelec n. Č. lesy | tel.: +420 606 635 344 | info@pelit.cz